Verschil andere podo-beroepen?

Podotherapeuten zijn op dit vakgebied de enige beroepsbeoefenaren met een HBO-opleiding (lees hoger beroeps opleiding), momenteel met een Bachelor-degree, die wettelijk erkend is door het Ministerie van Onderwijs. Dit houdt in dat zij als vooropleiding minimaal het Havo-diploma dienen te hebben om te worden toegelaten tot de opleiding Podotherapie. De opleiding podotherapie gaat met betrekking tot allerlei (medische) vakken dieper op de materie in dan de cursussen/opleiding van de andere podo-beroepen. Er zijn ook een beduidend groter aantal studiebelastinguren vereist. Het kunnen analyseren van te behandelen aandoeningen vereist een zeker niveau. Het kunnen beoordelen en lezen van wetenschappelijke artikelen behoort tevens tot de competenties van een podotherapeut, eveneens als het communiceren met andere (para)medici zoals fysiotherapeuten/artsen e.d op medisch niveau. De andere hierboven genoemde podo-beroepen hebben op dit moment een opleiding op Mbo-niveau waarvoor de toelating geen vooropleiding vereist is. Ook zijn de titels onbeschermd, wat wil zeggen dat iedereen ze mag voeren.
De titel podotherapeut is beschermd en is alleen toegestaan aan degene die ook de HBO opleiding heeft afgerond.

Let op! De term podotherapie is niet beschermd, dit is niet mogelijk. Helaas wordt hierdoor wel eens verwarring geschapen.

Jammer genoeg wordt met betrekking tot ons vakgebied door andere podo-beroepen (lees: niet-podotherapeuten) soms tevens een verkeerde voorstelling van zaken gegeven met betrekking tot de inhoud van ons beroep of de verschillen. Hierdoor voelen wij ons genoodzaakt via deze tekst meer duidelijkheid te verschaffen.
Alle soorten behandelingen en therapiezolen die door andere podo-beroepen worden gedaan/vervaardigd, vallen tevens onder het vakgebied van de podotherapeut. De podotherapeut zal dus per aandoening en per patiënt beoordelen welke behandeling/therapie voor hem/haar het beste is.
 

Nistelrode

Blauwesteenweg 39
5388 SC Nistelrode
Tel: 06-30 074 272

Schaijk

Lorskensstraat 1e
5374 BC Schaijk
Tel.: 06-30 074 272

Herpen

St. Sebastianusstr. 10
5374 AE Herpen
Tel.: 06-30 074 272